top of page
Designers

יעוץ במשא ומתן

supervision - הדרכה אישית למגשרים 

יעוץ בגישור וסופרויז'ן למגשרים

אחד מכלי ההדרכה היעילים ביותר בהתפתחות המקצועית של המגשר הינו הסופרויז'ן

מדריך מגשר מנוסה מאזין לנושאים בהם נתקל המגשר בעבודתו, חסמים, תקיעות, קושי כזה או אחר, הצלחות וביחד מנתחים את הסוגיה מהיבטיה השונים. דיון מסוג זה תוך העצמת המגשר ומתן אפשרות להתבוננות פנימית אודות קשייו, חוזקותיו, תחושותיו, מאפשרות למגשר להרחיב את כליו, לצאת ממבוי סתום בגישור פעיל בו עוסק או להבין יותר מורכבויות על עצמו ובכך לשכלל את מיומנויותיו המקצועיות

סופרויז'ן יכול שיתבצע בפגישות אחד על אחד ובפגישות קבוצתיות.

בהדרכות קבוצתיות יועלו גם נושאים המרחיבים את הידע המקצועי של המגשרים

bottom of page